Protipožiarna ochrana stavebných konštrukcií

Protipožiarne

Hlavnou činnosťou firmy Sibaterm, s r.o. je ochrana drevených a oceľových konštrukcií, káblových rozvodov, prestupov, stĺpov a nosníkov, nosných stĺpov a ochrana vzduchotechnických rozvodov proti požiaru. Dodávame protipožiarnu omietku a realizujeme protipožiarne nátery tak aby vyhovovali príslušným normám STN a požiarnymi predpismi, ale hlavne preto, aby protipožiarne omietky a nátery chránili majetok, budov a konštrukcií pred požiarom. Aby odolnosť proti horľavosti zodpovedala projektovým parametrom je potrebné vybrať vhodné materiály, ktoré nielen vyrábame, ale aj nanášame a aplikujeme.

V oblasti protipožiarnej ochrany poskytujeme profesionálne riešenia a prístup. Keďže pri eliminovaní možnosti požiaru sa jedná o veľkú zodpovednosť, prikladáme dôraz dodržiavaniu noriem a pre klienta poskytujeme profesionálne riešenia v oblastiach protipožiarnej ochrany stavebných konštrukcií. Projekčná, technická podpora a záruka na nami vykonané činnosti sú samozrejmosťou, pričom prihliadame na potreby zákazníka.

Ochrannú vrstvu proti požiaru je možné vykonať rôznymi spôsobmi a na rôzne materiály, pričom záleží na horľavosti zvolených materiálov, na ich hrúbke, na vlastnostiach materiálu ktoré chceme chrániť a mnoho iných faktoroch. Preto sa pri zvolení správnej technológií a pri výbere materiálu a hrúbky nanášania ochrannej vrstvy sa s nami poraďte predtým ako sa rozhodnete urobiť ochranné nátery alebo omietku.

Materiály ktoré môžeme chrániť protipožiarnym náterom sú rôzne stavebné prvky z ocele, dreva, železobetónu, prestupy káblových zväzkov, elektrických rozvodov, klapiek pre vzduchotechnické zariadenia... Keďže sa jedná o rôznorodé materiály, ktoré je potrebné chrániť vždy volíme vhodný spôsob aplikácie farieb buď striekaním alebo natieraním. Pri natieraní, alebo striekaní sa musia dodržiavať profesionálne spôsoby nanášania protipožiarných náterov tak, aby boli všade rozmiestnené rovnomerne.

Nesieme zabúdať, že nielen budovy, konštrukcie a ich časti je potrebné chrániť proti požiaru alebo tepelnému účinku následkom ktorého samotný požiar vzniká, ale pamätajme hlavne na ľudí ktorí sa v budovách bez dostatočnej protipožiarnej ochrany pohybujú. Preto nepodceňujte tieto aspekty ale zverte ich do rúk vyškolenej firmy so skúsenosťami, s platnými certifikátmi a protokolmi a skúškami požiarnej odolnosti. Viac informácii o skúškach nájdete na stránke Technické informácie.


Činnosti firmy Sibaterm s.r.o.

Protipožiarna

Ochrana oceľových konštrukcií

Protipožiarne nátery s odolnosťou do 60 minút:

 • PYROSTOP steel
 • STEELMASTER 60SB
 • PLAMOSTOP P9
 • POLYLACK A
 • HEMPACORE ONE 43600 / HEMPACORE ONE FD 43601

Protipožiarne omietky:

Ochrana betónových konštrukcií – omietky a náter

 • náter PLAMOSTOP P9
 • omietka TERFIX
 • omietka PORFIX

Ochrana drevených konštrukcií

 • FLAMGARD – protipožiarny náter
 • FLAMGARD TRANSPARENT - protipožiarny náter, transparentný
 • PLAMOSTOP D – protipožiarny náter
 • PLAMOSTOP D TRANSPARENT– protipožiarny náter, transparentný

Protipožiarne priečky, priestupy, prechody el. rozvodov - systémy

 • INTUMEX
 • HILTI
 • PROMAT
 • DUNAMENTI
 • PYROSTOP cable system

Ďalej ponúkame:
 • Antikondenzačný náter
 • Maliarske a natieračské práce

 

Ďalšie informácie o protipožiarnej ochrane

Ako chrániť oceľové konštrukcie proti požiaru

Stavba atómovej elektrárne - použitie protipožiarnej omietky